bm en

Pekeliling Terkini

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukNo. PekelilingTahunTarikh 
301Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2017 Bil 1/201720172017-01-18 00:00:00View
302Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Bil 3/2017Bil 3/201720172017-01-26 00:00:00View
303Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 1/2017 Bil 1/201720172017-01-31 00:00:00View
304Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Bil 4/2017 Bil 4/201720172017-03-01 00:00:00View
305Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Bil 6/2017Bil 6/201720172017-03-01 00:00:00View
306Surat Edaran Ketua Setiausaha No Ruj : KKM. 600-40/5/1 JLD.2(17)No Ruj : KKM. 600-40/5/1 JLD.2(17)20172017-03-09 00:00:00View
307Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 2/2017Bil. 2/201720172017-03-06 00:00:00View
308Surat Edaran Timbalan Ketua Setiausaha Kewangan : Kadar Baru Bagi Bayaran Deposit Kemasukan Ke Hospital KKM Bagi Pesakit Warga AsingKKM.400-8/1/89 Jld.220172017-04-06 00:00:00View
309Pengecualian Bayaran Di Bawah Perenggan 16(3) Perintah FI (Perubatan) 1982 Oleh Ketua Setiausaha PerbendaharaanKKM.400-9/1/3 Jld.2 (19)20172017-04-13 00:00:00View
310Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Bil 9/2017Bil 9/201720172017-05-31 00:00:00View
311Pelaksanaan Kenaikkan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan 13 Tahun Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Kementerian Kesihatan MalaysiaKK(S)-523(681) Jld. 2 (65)20172017-11-20 00:00:00View
312Surat Pekeliling KSU KKM Bil.7 Tahun 2017 : Garis Panduan Pengecualian Fi Bagi Penyakit Berjangkit Di Kalangan Warga AsingBil 7/201720172017-07-04 00:00:00View
313URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBK 13 TAHUN) SERTA MEKANISME PENOLAKAN TBK KALI PERTAMA (TBK1) DAN KALI KEDUA (TBK2) BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIAKKM.S.500-8/1/36 (70)20182018-06-04 00:00:00View
314Surat Pemberitahuan BSM : Penambahbaikkan Notis Peletakan Jawatan Bagi pegawai Perubatan Pakar/ Pegawai Pergigian PakarKKM-100 1/6/3 Jld 2 (41)20182018-01-24 00:00:00View
315Pemakluman Penubuhan Pusat Inovasi Nilai (Value Innovation Center VIC) Di Kementerian Kesihatan MalaysiaKKM-100 13/4/18 (17)20182018-04-09 00:00:00View
316Pelawaan Kemasukan Ke Laluan Kerjaya Pakar Bidang Khusus (Subject-Matter Expert-SME) Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil 7 Tahun 2016KKM.S.500-2/52/19 Jld 3(1)20182018-04-16 00:00:00View
317Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 1 Tahun 2018 Berkaitan Garis Panduan Kursus Kesedaran Keselamatan Pesakit Bagi Pegawai Perubatan Siswazah Bilangan 2Bil 1/201820182018-05-23 00:00:00View
318 Surat Pemberitahuan BSM KKM Bil 2/ 2018- Pematuhan Kepada Dasar Dan Prosedur Peletakan JawatanBil 2/201820182018-09-05 00:00:00View
319Kadar Bayaran Deposit Untuk Kemasukan Wad Kelas Satu Bagi Warganegara(59) KKM.400-8/1/89 Jld 620182018-10-02 00:00:00View
320Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 3/2018 - Pemanjangan Pelaksanaan Penurunan Kuasa Urusan Penempatan Dan Pertukaran Pegawai Perubatan, Pergigian Dan Pegawai Farmasi Gred 48 Hingga 54Bil 3/201820182018-10-05 00:00:00View
321Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 5/2018 – Garis Panduan Pengurusan Hospital KlusterKKM-58/300/1-5 JLD.3 (5)20182018-12-20 00:00:00View
322Surat Pekeliling KSU KKM Bil. 4 Tahun 2018 - Urusan Pelantikan Dan Peranan Ahli Lembaga Pelawat Hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 4 /201820182018-12-05 00:00:00View
323Arahan YAB PM No.1 Tahun 2018 Mekanisme Pengurusan Governans, Integriti Dan Anti-Rasuah Kebangsaan2018View
324Arahan YAB PM No. 1 Tahun 2018 Siri 2 No. 1 Tahun 2019 Pelaksanaan Pelan Antirasuah Nasional2018View
325GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SELARAS DENGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP/PK7)K.KEW/PK/MOF/ePP1/59/63 Jld. 2 (47)20192019-07-24 00:00:00View