bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 1/2017
No. Pekeliling Bil 1/2017
Penerangan Keperluan Notifikasi Penyakit Avian Influenza (AI) Mengikut Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 [Akta 342], (Pindaan Jadual Pertama) 2016
Kategori Pekeliling Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2017
Tarikh 31-01-2017

Lampiran-lampiran