bm en

Print
Tajuk Pelaksanaan Kenaikkan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan 13 Tahun Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling KK(S)-523(681) Jld. 2 (65)
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2017
Tarikh 20-11-2017

Lampiran-lampiran