Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T

bm en

Penerbitan Utama KKM

Penerbitan Utama KKM

Pembelian Penerbitan utama KKM ini boleh dibuat terus 
di alamat seperti di bawah:

Cawangan Sumber Maklumat
Bahagian Khidmat Pengurusan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4, Blok E7, Kompleks E
62590 Pusat Pentadbiran Kerajaan Putrajaya
Malaysia
No Telefon: 03 8883 3487

Waktu Urusan

Isnin – Jumaat 8:00 pagi. - 5:00 petang

Harga Penerbitan* adalah seperti di bawah:

Laporan Tahunan KKM : RM 40.00
Buku Petunjuk Kesihatan : RM 25.00
Malaysia's Health  : RM 40.00

*Harga penerbitan tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa tanpa sebarang notis.
 

"Health Facts"

 2009 ( Lanskap | Buku) | 2010  ( LanskapBuku

2012*  (Lanskap | Buku)| 2013 (Flipbook | PDF)|

2014 (PDF) | 2015 (PDF) | 2016 (PDF) | 2017 (PDF) |

2018 (PDF) | 2019 (PDF) | 2020 (PDF)

 

 * Bermula dengan Fakta Kesihatan 2012, tahun merujuk kepada tahun penerbitan dan bukan tahun rujukan data
 


Laporan Tahunan KKM
| 2009 B. Malaysia | 2010 B.Malaysia | 2011 B.Malaysia | 2012 B.Malaysia | 2013 B.Malaysia  | 2018 B.Malaysia  | 2019 B.Malaysia Flipbook, PDF
 
 
 

Petunjuk Kesihatan 

2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| 2019 (Flipbook, PDF) | 2020 (Flipbook, PDF)

 


Pelan Strategik  


 

 


Pelan Pengurusan Risiko Kementerian Kesihatan Malaysia 2016 - 2020


 


 Laporan Perbelanjaan Kesihatan Nasional (MNHA)


 


 


 Pelan Transformasi Perkhidmatan Kesihatan


 

 


 

 *Penerbitan Utama bagi tahun sebelum 2009 sila rujuk pada menu 'Arkib'


 •