bm en

Print
Tajuk URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBK 13 TAHUN) SERTA MEKANISME PENOLAKAN TBK KALI PERTAMA (TBK1) DAN KALI KEDUA (TBK2) BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
No. Pekeliling KKM.S.500-8/1/36 (70)
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2018
Tarikh 04-06-2018