bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 3/2018 - Pemanjangan Pelaksanaan Penurunan Kuasa Urusan Penempatan Dan Pertukaran Pegawai Perubatan, Pergigian Dan Pegawai Farmasi Gred 48 Hingga 54
No. Pekeliling Bil 3/2018
Penerangan Pemanjangan Pelaksanaan Penurunan Kuasa Urusan Penempatan Dan Pertukaran Pegawai Perubatan, Pergigian Dan Pegawai Farmasi Gred 48 Hingga 54 ( Bukan Pakar ) Di Jabatan Kesihatan Negeri
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2018
Tarikh 05-10-2018