bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2017
No. Pekeliling Bil 1/2017
Penerangan CAJ RAWATAN PERUBATAN BAGI PENDATANG TANPA IZIN YANG BERDAFTAR SECARA SAH DENGAN PESURUHJAYA TINGGI BANGSA-BANGSA BERSATU BAGI HAL EHWAL PELARIAN (UNITED NATIONS HISH COMMISSIONER FOR REFUGEES-UNHCR)
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2017
Tarikh 18-01-2017