bm en

Print
Tajuk Pelawaan Kemasukan Ke Laluan Kerjaya Pakar Bidang Khusus (Subject-Matter Expert-SME) Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil 7 Tahun 2016
No. Pekeliling KKM.S.500-2/52/19 Jld 3(1)
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Bahagian Sumber Manusia
Tahun 2018
Tarikh 16-04-2018

Lampiran-lampiran