MyGov Portal
SearchFunction
Privacy Policy
feedbackform
PDPA
Broadcast
Pengenalan Kami
Berita
Soalan Lazim
Pekeliling
Hubungi Kami
Multilang
Sitemap
W3C Disability Accessibility
Number of Online Services
Freedom of Information
Online E-Participation
image
Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T

bm en

Bahagian Sumber Manusia

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA 
 

VISI:
Ke arah pengurusan sumber manusia yang berkualiti dan produktif

MISI:
Memastikan Kementerian Kesihatan mempunyai struktur organisasi yang sesuai, efektif dan penggunaan sumber manusia yang optimum, berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran.

OBJEKTIF:

Cawangan Dasar, Saraan & Perjawatan

 • Merancang dan menganalisa penggubalan dan penilaian dasar-dasar Sumber Manusia di KKM
 • Merancang mengkaji dan menyelaras serta memantau isu-isu yang berkaitan dengan Pengurusan Sumber Manusia dalam rancangan Malaysia
 • Pengurusan Permohonan Pewujudan Jawatan Tambahan/Baru Tahunan di bawah Anggaran Belanja Mengurus (ABM) di KKM
 • Pengurusan Permohonan Penstrukturan Semula/Pengukuhan Struktur Organisasi Pengurusan Permohonan Pindah Butiran Jawatan di KKM
 • Merancang, mengkaji dan melaksanakan kajian elaun-elaun dan kajian skim-skim perkhidmatan di KKM
 • Mengkaji dan menyelaras isu-isu yang dibangkitkan oleh kesatuan dan persatuan di KKM
 • Mengurus pelaksanaan sistem maklumat Sumber Manusia di KKM
 • Mengumpul dan mengemaskini maklumat data-data perjawatan di KKM
   

 

Cawangan Pengurusan Perkhidmatan (Perkhidmatan Pengurusan & Sokongan)

 • Mengurus, melaksana, menilai, memantau dan merancang hal-hal perkhidmatan semua pegawai-pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi (Utama dan Khas) 
  mengenai hal berkaitan pewartaan, pengesahan, lanjutan tempoh percubaan, penamatan, persaraan, rayuan pertukaran, penempatan di KKM
 • Mengurus, melaksana, menilai, memantau dan merancang hal-hal perkhidmatan semua  pegawai-pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional mengenai 
  hal berkaitan pelantikan, pengesahan pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, lanjutan tempoh percubaan, penamatan, pertukaran, penempatan, pelepasan 
  dengan izin, penyelarasan gaji, pinjaman di KKM
 • Mengurus, melaksana, menilai, memantau dan merancang hal-hal perkhidmatan semua  pegawai-pegawai Kumpulan Paramedik dan Auksiliari mengenai 
  hal berkaitan pelantikan, pengesahan pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, lanjutan tempoh percubaan, penamatan, pertukaran, penempatan, pelepasan 
  dengan izin, penyelarasan gaji, pinjaman di KKM
 • Mengurus, melaksana, menilai, memantau dan merancang hal-hal perkhidmatan semua  pegawai-pegawai Kumpulan Gunasama dan Sokongan mengenai hal
  berkaitan pelantikan, pengesahan pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, lanjutan tempoh percubaan, penamatan, pertukaran, penempatan, pelepasan dengan izin, 
  penyelarasan gaji, pinjaman di KKM.
 • Mengkaji dan menguruskan keperluan perkhidmatan pegawai kontrak bagi semua jawatan di KKM
 • Mengkaji menganalisa dan mengenal pasti serta menyediakan ulasan, laporan, kajian, maklumbalas dan penilaian isu-isu permasalahan dan hal-hal perkhidmatan 
  pegawai-pegawai di KKM
   

Cawangan Naik Pangkat dan Prestasi

 • Mengurus, melaksana dan bertanggungjawab mengenai semua urusan berkaitan kenaikan pangkat, pemangkuan dan tanggung kerja pegawai-pegawai 
  Kumpulan Pengurusan Tertinggi (Utama dan Khas) di KKM
 • Mengurus, melaksana dan bertanggungjawab mengenai semua urusan berkaitan kenaikan pangkat, pemangkuan dan tanggung kerja pegawai-pegawai 
  Kumpulan Pengurusan dan Profesional di IPKKM dan Institusi
 • Mengurus, melaksana dan bertanggungjawab mengenai semua urusan berkaitan kenaikan pangkat, pemangkuan dan tanggung kerja pegawai-pegawai 
  Kumpulan Paramedik dan Auksiliari di IPKKM dan Institusi
 • Mengurus, melaksana dan bertanggungjawab mengenai semua urusan berkaitan kenaikan pangkat, pemangkuan dan tanggung kerja pegawai-pegawai 
  Kumpulan Gunasama dan Sokongan di IPKKM dan Institusi
 • Melaksana urusan rayuan yang diterima daripada pegawai pegawai-pegawai yang terlibat dengan pemangkuan dan kenaikan pangkat diserah kepada LRKPPA
 • Menyelaras pengurusan dasar Prestasi Sumber Manusia di KKM

 

Kit Pengurusan


PIAGAM PELANGGAN:
  Setiausaha Bahagian 
  Bahagian Sumber Manusia
  Kementerian Kesihatan Malaysia 
  Aras 9 & 10, Blok E7, Kompleks E 
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
  62590 Wilayah Persekutuan Putrajaya
  Malaysia 
  Tel : 03-88832786 
  Faks: 03-88888834 
  URL : http://humanres.moh.gov.my
 

 


 •  
 • Print
 • Email this page