bm en

Pekeliling Terkini

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukNo. PekelilingTahunTarikh 
401Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil.12/2022 - Pengurusan Kes Monkeypox Di MalaysiaBil. 12/202220222022-05-23 00:00:00View
402Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 2 / 2023: Syor Terkini Pemberian Vaksin Covid-19 Bagi Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan (Pick) Bil 2/202320232023-01-19 00:00:00View
403Surat Pekeliling KPK Bil. 3/2023 : Bayaran Local Preceptor (LP) Yang Menjalankan Tugas Pengajaran Dan Pembelajaran Kepada Pelajar Institut Pengajian Tinggi (IPT) Yang Menjalani Latih Amal Di Fasiliti KKMBil. 3/202320232023-02-10 00:00:00View
404Surat Pekeliling KPK Bil. 5/2023 : Garis Panduan Pengendalian dan Pengurusan Rekod Perubatan Pesakit di Fasiliti KKMBil. 5/202320232023-02-14 00:00:00View
405Surat Pekeliling KSU Bil. 2/2023 : Garis Panduan Pelaksanaan Rasionalisasi Pencetak di Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 2/202320232023-02-23 00:00:00View
406Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil. 6/2023 : Dasar dan Garis Panduan Nombor Pengelasan dan Penyerahan Terbitan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)Bil.6/2023 20232023-03-23 00:00:00View
407Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil. 7 2023 : Garis Panduan Pengukuhan Pelaksanaan Penilaian Teknologi Kesihatan Di MalaysiaBil. 7 202320232023-04-17 00:00:00View
408Surat Pekeliling KSU Bil. 3/2023 : Pelantikan Dan Peranan Ahli Lembaga Pelawat Hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 3/202320232023-05-19 00:00:00View
409Surat Edaran TKSU (Kewangan) - Keperluan Pemakaian Dan Kemudahan Pakaian Seragam Bagi Pegawai Di Kementerian Kesihatan MalaysiaKKM.300-4/1/7 Jld.5(22)20232023-05-31 00:00:00View
410Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2023: Dasar dan Prosedur Penempatan dan Pertukaran Pegawai di Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 1 / 202320232023-01-23 00:00:00View
411Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 11/2023 : Pengukuhan Pelaksanaan Larangan Penerimaan Insentif dan Tajaan Di Bawah Perkara 5.4 Tata Etika Pemasaran Makanan Bayi dan Produk BerkaitanBil. 11/202320232023-07-12 00:00:00View
412Surat Pekeliling KPK KKM Bil. 14/2023 : Garis Panduan Pelaksanaan Ujian Saringan HIV Kendiri Di MalaysiaBil. 14/202320232023-08-14 00:00:00View
413Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2023: Pengurusan Pegawai Bermasalah Kesihatan di Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 4/202320232023-09-11 00:00:00View
414Surat Pekeliling KPK KKM Bil 15/2023 : Carta Alir Ujian Saringan Dan Pengesahan SifilisBil 15/202320232023-08-24 00:00:00View
415Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil. 17/2023 : Garis Panduan Lean Operational and Sustainability Guideline 2023Bil. 17 / 202320232023-10-02 00:00:00View
416Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil: 3/2024 : Peningkatan Keistimewaan Penderma Darah di Fasiliti Kesihatan (Hospital, Institusi dan Klinik Kesihatan) Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 3/202420242024-03-26 00:00:00View