bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 11/2023 : Pengukuhan Pelaksanaan Larangan Penerimaan Insentif dan Tajaan Di Bawah Perkara 5.4 Tata Etika Pemasaran Makanan Bayi dan Produk Berkaitan
No. Pekeliling Bil. 11/2023
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2023
Tarikh 12-07-2023