bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil: 3/2024 : Peningkatan Keistimewaan Penderma Darah di Fasiliti Kesihatan (Hospital, Institusi dan Klinik Kesihatan) Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling Bil 3/2024
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2024
Tarikh 26-03-2024