bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling KPK Bil. 5/2023 : Garis Panduan Pengendalian dan Pengurusan Rekod Perubatan Pesakit di Fasiliti KKM
No. Pekeliling Bil. 5/2023
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2023
Tarikh 14-02-2023