bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2023: Pengurusan Pegawai Bermasalah Kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling Bil. 4/2023
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2023
Tarikh 11-09-2023