bm en

Pekeliling Terkini

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukNo. PekelilingTahunTarikh 
276Surat Pekeliling Perbendaharaan PB 1.2 Bil 1/2016 Anggaran Perbelanjaan 2016Bil 1/201620162016-02-24 00:00:00View
277Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil. 1/2016: Pengukuhan Saringan Golongan Berisiko Tinggi Tuberkulosis (TIBI) Di Bawah Program Kawalan TIBI Kebangsaan , Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 1/201620162016-01-11 00:00:00View
278Penetapan Kadar Bayaran Deposit Bagi Peralatan Ortopedik Yang Dipasang Sementara (External Fixator) Untuk Semua Peringakt Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3 Untuk semua Hospital Di KKM 20162016-03-25 00:00:00View
279Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 9/2016 Langkah Pematuhan Terhadap Konvensyen Minamata : Penggunaan Peralatan Perubatan Tidak Mengandungi Merkuri Di Fasiliti KesihatanBil 9/201620162016-03-23 00:00:00View
280Pekeliling Perkhidmatan Bil 1/201620162016-04-19 00:00:00View
281Pengurusan Laporan Kehilangan Dan Hapus Kira Wang Awam(28)KKM-58/300/6-1 Jld.5 20162016-04-28 00:00:00View
282Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 2 Tahun 2016Bil 2/201620162016-05-04 00:00:00View
283Surat Pekeliling Am Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 1 Tahun 2016 -Tatacara Perlaksanaan Projek ICT Di Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 1/201620162016-06-20 00:00:00View
284Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 13/201613/201620162016-07-13 00:00:00View
285Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 16/2016 : Pemurnian Pengurusan Kes DifteriaBil 16/201620162016-08-02 00:00:00View
286Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 15/2016 : Garis Panduan Polisi Dan Prosedur Operasi Piawai Program Rawatan MethadoneBil 15/201620162016-07-13 00:00:00View
287 “Updated Zika Alert” Dan Arahan Pentadbiran Untuk Pemantauan Dan Pengurusan Jangkitan Virus Zika20162016-10-11 00:00:00View
288Surat Pekelilng Am Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 2 2016 : Garis Panduan Kesediaan Infrastruktur ICT Di Agensi Dan Fasiliti KKMBil 2 /201620162016-10-12 00:00:00View
289Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2017 Bil 1/201720172017-01-18 00:00:00View
290Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Bil 3/2017Bil 3/201720172017-01-26 00:00:00View
291Surat Edaran Ketua Setiausaha KKM Bil 1 / 2017: Larangan Menggunakan Amaran Secara PentadbiranBil 2/201720172017-02-20 00:00:00View
292Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Bil 4/2017 Bil 4/201720172017-03-01 00:00:00View
293Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Bil 8/2017Bil 8/201720172017-07-05 00:00:00View
294Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 6/2017: Perlaksanaan Sistem Verifikasi Data Penyebab KematianYang Tidak Disahkan Secara Perubatan Di MalaysiaBil 6/201720172017-09-06 00:00:00View
295Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 7/2017 : Perluasan Pemberian Susu Formula Percuma Kepada Yang Dilahirkan Oleh Ibu (DR-TB) PositifBil 7/201720172017-11-09 00:00:00View
296Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 10/2017 : Garis Panduan Waktu Kerja Fleksi Bagi Pakar Perubatan Gred UD54 Dan Ke AtasBil 10/201720172017-12-06 00:00:00View
297Garis Panduan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia : Kemudahan Perubatan Untuk Ibu Bapa Yang Sah Kepada Pesara JPA. 800 -6/2 109 (2)20172018-01-12 00:00:00View
298Semakan Pematuhan: Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Untuk Memohon Dan Memiliki Tanah Kerajaan / Saham(15)dlm.KKM.UI(S) 500 - 2/52 Jld 1620172017-08-30 00:00:00View
299Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 13/2017 : Garis Panduan Penubuhan Lembaga Perubatan Di Fasiliti Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 13/201720172018-05-03 00:00:00View
300SURAT PEKELILING KETUA PENGARAH KESIHATAN BIL. 4/2017 : SYARAT UNTUK PERTIMBANGAN PENGECUALIAN KHIDMAT WAJIB DI BAWAH SEKSYEN 42(1) AKTA PERUBATAN 1971BIL 04/201720172017-07-06 00:00:00View