bm en

Print
Tajuk Surat Edaran Ketua Setiausaha Bil 3 Tahun 2016 Penangguhan Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus Tujuh (7) Hari Setahun bagi Penjawat Awam
No. Pekeliling Bil 3/2016
Penerangan Penangguhan Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus Tujuh (7) Hari Setahun bagi Penjawat Awam
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2016
Tarikh 31-03-2016