bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 2/2017
No. Pekeliling Bil 2/2017
Penerangan Keperluan Notifikasi Bagi Penyakit Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (Mers-CoV) Mengikut Akta Pengawalan Dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988 [342],(Pindaan Jadual Pertama )2016
Kategori Pekeliling Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2017
Tarikh 31-01-2017

Lampiran-lampiran