bm en

Print
Tajuk Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil. 1/2016: Pengukuhan Saringan Golongan Berisiko Tinggi Tuberkulosis (TIBI) Di Bawah Program Kawalan TIBI Kebangsaan , Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling Bil. 1/2016
Penerangan Pengukuhan Saringan Golongan Berisiko Tinggi Tuberkulosis (TIBI) Di Bawah Program Kawalan TIBI Kebangsaan , Kementerian Kesihatan Malaysia
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2016
Tarikh 11-01-2016