bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 13/2016
No. Pekeliling 13/2016
Penerangan Jadual Pelupusan Rekod Perubatan 2016 Di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2016
Tarikh 13-07-2016