bm en

Pekeliling Terkini

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukNo. PekelilingTahunTarikh 
226Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Standard Operating Procedures Of Forensic Medicine Services Bil 10/201220122012-02-24 08:28:00View
227Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Pelaksanaan Modul Pendermaan Organ Sebagai Salah Satu Tajuk Ceramah CPD Semasa Latihan Pegawai Perubatan Siswazah(PPS)Bil. 3/201320132013-02-13 07:49:29View
228Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Tatacara Pengurusan Penderma Organ Dan Tisu Kadaverik Yang Terlibat Dalam Siasatan PolisBil. 4/201320132013-02-13 08:16:07View
229Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Pelaksanaan Replikasi Projek Quality Assurance (QA) di MalaysiaBil. 5/201320132013-04-08 02:09:55View
230Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Tatacara Pelaksanaan Dasar Kemudahan Wad Kelas Pertama Dan Pengecualian Bil Perubatan Penderma Organ dan Sel Stem Warganegara dan Bukan WarganegaraBil. 6/201320132013-04-17 00:47:03View
231 Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan Pesakit Dan Pelaksanaan Malaysian Patient Safety Goals Di Fasiliti Kesihatan Seluruh MalaysiaBil. 2/201320132013-05-02 04:56:04View
232Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan : Garis Panduan Penubuhan Unit Perkhidmatan Pra Hospital Di Jabatan Kecemasan Dan Trauma Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil.10/201320132013-11-11 00:00:00View
233Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan : Prosedur Mengenai Pesakit Yang Ingin Discaj Dari Hospital Atas Risiko SendiriBil.11/201320132014-01-20 00:00:00View
234Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia: Pelaksanaan Sistem Audit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan di Kemudahan Kesihatan, KKMBil 02/201420142014-01-27 00:00:00View
235Surat Edaran Ketua Setiausaha KKM Bil 1 Tahun 2014 - Membuat Pernyataan Awam Bil 01/201420142014-03-20 00:00:00View
236Surat Pekeliling Bhgn. Kewangan Bil. 1 Tahun 2013 - Pengecualian Bayaran Caj Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan di Luar Hospital / Fasiliti KKMBil. 1/201320132014-04-01 00:00:00View
237Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 3/2014Bil 03/201420142014-04-15 00:00:00View
238Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia:Garis Panduan Kod Etika Pakaian Bagi Anggota Yang Bertugas Di Unit Psikiatri KomunitiBil 3/201420142014-03-12 00:00:00View
239Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil. 06/2014: Pemberitahuan Perubahan Klasifikasi Kes Leptospirosis Bagi DiagnosaBil 06/201420142014-04-21 00:00:00View
240Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil. 12/2014: : Pelaksanaan Perkhidmatan Perawatan Domisiliari di Peringkat Penjagaan Kesihatan Primer Bil.12/201420142014-06-30 00:00:00View
241Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 15/2014: Borang Permohonan Pendaftaran Orang Kurang Upaya (OKU) Di MalaysiaBil 15/201420142014-09-26 00:00:00View
242Surat Pekeliling Bil. 1 Tahun 2014 - Garis Panduan Pelaksanaan Perintah Fi (Perubatan) (Kos Perkhidmatan) 2014Bil. 1/201420142014-12-29 00:00:00View
243Surat Pekeliling KSU Bil 1 2014 Pengggunaan Logo KKMBil. 1/201420142014-06-27 00:00:00View
244Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bilangan 4/2015 : Tatacara Prosedur Permohonan Berkaitan Penyelidikan Set Stem dan Cell-Based TheraphiesBil 4/201520152015-04-02 00:00:00View
245Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil. 5/2015: Pemberhentian Pemberian Semula Imunisasi BCG (BCG Revaccination) Di Kalangan Murid SekolahBil 5/201520152015-12-21 00:00:00View
246Surat Edaran Ketua Setiausaha KKM : Pengisian Jawatan Kenaikkan Pangkat Secara Arahan Pertukaran Dari Kalangan Peg TBK Dan KUP20142017-01-09 00:00:00View
247Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil.5/2013 : Tatacara Pelaksanaan Dasar Kemudahan Wad Kelas Pertama Dan Pengecualian Bil Perubatan Penderma Organ5/201320132015-04-12 00:00:00View
248Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Pelaksanaan Modul Pendermaan Organ Sebagai Salah Satu Tajuk Ceramah CPD Semasa Latihan Pegawai Perubatan Siswazah(PPS)Bil. 3/201320132013-02-13 00:00:00View
249Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2015 - Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Bagi Pegawai Yang Berprestasi Rendah Dalam Perkhidmatan AwamPekeliling Perkhidmatan Bil.7/201520152015-11-19 00:00:00View
250Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2015 - Pengurusan Laman Web Agensi Sektor AwamBil 2/201520152015-09-30 00:00:00View