bm en

Print
Tajuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2015 - Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Bagi Pegawai Yang Berprestasi Rendah Dalam Perkhidmatan Awam
No. Pekeliling Pekeliling Perkhidmatan Bil.7/2015
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2015
Tarikh 19-11-2015

Lampiran-lampiran