bm en

Print
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil. 06/2014: Pemberitahuan Perubahan Klasifikasi Kes Leptospirosis Bagi Diagnosa
No. Pekeliling Bil 06/2014
Penerangan Sila rujuk di lampiran
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2014
Tarikh 21-04-2014