bm en

Pekeliling Terkini

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukNo. PekelilingTahunTarikh 
176Surat Edaran Ketua Setiausaha KKM Bil 1 Tahun 2014 - Membuat Pernyataan Awam Bil 01/201420142014-03-20 00:00:00View
177Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 3/2014Bil 03/201420142014-04-15 00:00:00View
178Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia:Garis Panduan Kod Etika Pakaian Bagi Anggota Yang Bertugas Di Unit Psikiatri KomunitiBil 3/201420142014-03-12 00:00:00View
179Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil. 06/2014: Pemberitahuan Perubahan Klasifikasi Kes Leptospirosis Bagi DiagnosaBil 06/201420142014-04-21 00:00:00View
180Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Pelaksanaan Modul Pendermaan Organ Sebagai Salah Satu Tajuk Ceramah CPD Semasa Latihan Pegawai Perubatan Siswazah(PPS)Bil. 3/201320132013-02-13 00:00:00View
181Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan : Prosedur Mengenai Pesakit Yang Ingin Discaj Dari Hospital Atas Risiko SendiriBil.11/201320132014-01-20 00:00:00View
182Surat Pekeliling Bhgn. Kewangan Bil. 1 Tahun 2013 - Pengecualian Bayaran Caj Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan di Luar Hospital / Fasiliti KKMBil. 1/201320132014-04-01 00:00:00View
183Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil.5/2013 : Tatacara Pelaksanaan Dasar Kemudahan Wad Kelas Pertama Dan Pengecualian Bil Perubatan Penderma Organ5/201320132015-04-12 00:00:00View
184Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Tatacara Pelaksanaan Dasar Kemudahan Wad Kelas Pertama Dan Pengecualian Bil Perubatan Penderma Organ dan Sel Stem Warganegara dan Bukan WarganegaraBil. 6/201320132013-04-17 00:47:03View
185Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan : Garis Panduan Penubuhan Unit Perkhidmatan Pra Hospital Di Jabatan Kecemasan Dan Trauma Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil.10/201320132013-11-11 00:00:00View
186 Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan Pesakit Dan Pelaksanaan Malaysian Patient Safety Goals Di Fasiliti Kesihatan Seluruh MalaysiaBil. 2/201320132013-05-02 04:56:04View
187Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Pelaksanaan Replikasi Projek Quality Assurance (QA) di MalaysiaBil. 5/201320132013-04-08 02:09:55View
188Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Tatacara Pengurusan Penderma Organ Dan Tisu Kadaverik Yang Terlibat Dalam Siasatan PolisBil. 4/201320132013-02-13 08:16:07View
189Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Pelaksanaan Modul Pendermaan Organ Sebagai Salah Satu Tajuk Ceramah CPD Semasa Latihan Pegawai Perubatan Siswazah(PPS)Bil. 3/201320132013-02-13 07:49:29View
190Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan: Panduan Pelaksanaan Penyajian Hidangan Sihat Semasa Mesyuarat Di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 3 /201220122012-02-03 10:14:33View
191Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Pendermaan Organ dari Penderma Hidup Tiada Kaitan Kekeluargaan Bil 1/201220122012-01-06 02:55:40View
192Surat Pekeliling Bahagian Kewangan - Pewujudan Kod Hasil Baru Bagi Bayaran Perkhidmatan Perubatan, Kesihatan Dan Pergigian, Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 1/201220122012-01-10 06:36:58View
193Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia - Panduan Penempatan Dan Pertukaran Pegawai Di Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 1/201220122012-01-12 00:51:55View
194Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Standard Operating Procedures Of Forensic Medicine Services Bil 10/201220122012-02-24 08:28:00View
195Surat Pekeliling KPK : Perkhidmatan Kesihatan dan Perubatan Orang Asli Semenanjung MalaysiaBil 4/201220122012-02-27 11:30:21View
196Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Proses Saringan TiBi Bagi Anggota Kementerian KesihatanBil 9/201220122012-03-12 04:22:21View
197Pelaksanaan Pengecualian Caj Pendaftaran Jabatan Pesakit Luar Pakar Sebanyak RM5.00 dan Pengurangan Caj Sebanyak 50% Bagi Pesakit Kelas 3 Di Hospital / Klinik KKM Kepada Semua Pesakit Warganegara yang Berumur 60 Tahun dan Ke AtasBil 2/201220122012-04-23 08:03:08View
198Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Langkah-langkah Penambahbaikan Bagi Mengurangkan Risiko Kejadian Penyakit Leptospirosis di Kalangan Pelatih Program Latihan Khidmat Negera (PLKN)Bil. 16/201220122012-04-27 00:36:56View
199Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Pendermaan Organ dari Penderma Hidup Tiada Kaitan KekeluargaanBil 1/201220122012-01-14 00:00:00View
200Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelaksanaan Kafeteria Sihat Di Fasiliti Kesihatan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 25/201220122012-10-10 02:47:34View