bm en

Print
Tajuk Pelaksanaan Pengecualian Caj Pendaftaran Jabatan Pesakit Luar Pakar Sebanyak RM5.00 dan Pengurangan Caj Sebanyak 50% Bagi Pesakit Kelas 3 Di Hospital / Klinik KKM Kepada Semua Pesakit Warganegara yang Berumur 60 Tahun dan Ke Atas
No. Pekeliling Bil 2/2012
Penerangan Surat Pekeliling Bahagian Kewangan
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Bahagian Kewangan
Tahun 2012
Tarikh 23-04-2012 08:03:08