bm en

EKSA - Senarai Zon

 

BIL PAUTAN ZON BAHAGIAN
1.    ZON UNDANG-UNDANG  Pejabat Penasihat Undang-Undang
2.    ZON ANTARABANGSA Bahagian Dasar Dan Hubungan Antarabangsa
3. https://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/2897  ZON AUDIT DALAM Cawangan Audit Dalam
4.     ZON KOMUNIKASI Unit Komunikasi Korporat
5.  https://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/6903?mid=1679  ZON LATIHAN Bahagian Pengurusan Latihan
6.    ZON ICT Bahagian Pengurusan Maklumat
7. https://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/7433  ZON PENGURUSAN Bahagian Khidmat Pengurusan
8. https://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/2921  ZON SUMBER Bahagian Sumber Manusia
9. http://kompetensi.moh.gov.my  ZON KOMPETENSI Bahagian Pembangunan Kompetensi
10. http://finance.moh.gov.my  ZON BKEW Bahagian Kewangan
11. http://account.moh.gov.my  ZON AKAUN Bahagian Akaun
12.    ZON PEROLEHAN Bahagian Perolehan Dan Penswastaan
13. http://fh.moh.gov.my  ZON KELUARGA Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga
14.    ZON KAWALAN Bahagian Kawalan Penyakit
15. http://infosihat.moh.gov.my  ZON PROMOSI Bahagian Pendidikan Kesihatan
16. http://nutrition.moh.gov.my  ZON PEMAKANAN Bahagian Pemakanan
17. http://medicalprac.moh.gov.my  ZON AMALAN Bahagian Amalan Perubatan
18. http://medicaldev.moh.gov.my  ZON PERKEMBANGAN Bahagian Perkembangan Perubatan
19. http://alliedhealth.moh.gov.my  ZON BSKB Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu
20. http://nursing.moh.gov.my  ZON KEJURURAWATAN Bahagian Kejururawatan
21. https://hq.moh.gov.my/perancangan/blog/utama/  ZON PERANCANGAN Bahagian Perancangan 
22. http://engineering.moh.gov.my  ZON KEJURUTERAAN Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan
23. http://tcm.moh.gov.my  ZON T&CM Bahagian Perubatan Tradisional Dan Komplementari
24. https://www.pharmacy.gov.my  ZON FARMASI Bahagian Perkhidmatan Farmasi
25. http://fsq.moh.gov.my  ZON KESELAMATAN MAKANAN Bahagian Keselamatan Dan Kualiti Makanan
26. http://ohd.moh.gov.my  ZON PERGIGIAN Bahagian Kesihatan Pergigian
27. https://www2.moh.gov.my/index.php/pages/view/6995  ZON PEMBANGUNAN Bahagian Pembangunan
28.    ZON KESIHATAN Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam
29.    ZON INTEGRITI Unit Integriti
30.    ZON RADIASI Bahagian Kawal Seliaan Radiasi
31.    ZON NPRA Bahagian Regulatori Farmasi Negara
     

 

 

 


  •  
  • Print
  • Email this page