bm en

Pekeliling Terkini

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.TajukNo. PekelilingTahunTarikh 
201Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia - Dasar dan Garis Panduan Pengurusan Penyenggaraan ICT Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 2/201120112011-03-04 00:33:21View
202Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Carta Alir Ujian Saringan dan Pengesahan HIVBil 1/201120112011-03-15 08:42:35View
203Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia: Urusan Pelantikan Dan Peranan Ahli Lembaga Pelawat Hospital Psikiatri, Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 3/201120112011-03-25 06:56:17View
204Pelaksanaan Pengecualian Caj Pendaftaran Sebanyak RM1.00 di Jabatan Pesakit Luar Am Hospital/Klinik Kerajaan Kepada Semua Pesakit Warganegara Yang Berumur 60 Tahun dan Ke AtasBil 4/201120112011-12-19 04:34:04View
205Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Urusan Perolehan Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Tahun 2011Bil 4/201120112011-04-21 09:06:47View
206Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan - Senarai Produk Makanan dan Minuman Sihat Yang Dibenarkan Dijual dalam Vending Machine dan Dispenser Makanan atau Minuman (Peti sejuk,Troli, dan Sudut Jualan) di Fasiliti Kesihatan KKM Bil 1/201120112011-06-15 04:39:42View
207Surat Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia - Peraturan dan Kadar Baru Elaun Jahit Pakaian Seragam Bagi Penjawat Awam Di KKMBil 4/201120112011-06-21 05:45:00View
208Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan - Tatacara Penggunaan dan Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia Versi 3.0Bil 7/201120112011-09-26 06:02:26View
209Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan: Panduan Pelaksanaan Penyajian Hidangan Sihat Semasa Mesyuarat Di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 3 /201220122012-02-03 10:14:33View
210Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Pendermaan Organ dari Penderma Hidup Tiada Kaitan Kekeluargaan Bil 1/201220122012-01-06 02:55:40View
211Surat Pekeliling Bahagian Kewangan - Pewujudan Kod Hasil Baru Bagi Bayaran Perkhidmatan Perubatan, Kesihatan Dan Pergigian, Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 1/201220122012-01-10 06:36:58View
212Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia - Panduan Penempatan Dan Pertukaran Pegawai Di Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 1/201220122012-01-12 00:51:55View
213Surat Edaran JPA - Garis Panduan Pelaksanaan Pemakanan Sihat Dalam Perkhidmatan AwamJPA.BPP 334/2/8-1 (22)20122012-02-15 02:02:55View
214Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Standard Operating Procedures Of Forensic Medicine Services Bil 10/201220122012-02-24 08:28:00View
215Surat Pekeliling KPK : Perkhidmatan Kesihatan dan Perubatan Orang Asli Semenanjung MalaysiaBil 4/201220122012-02-27 11:30:21View
216Pelaksanaan Pengecualian Caj Pendaftaran Jabatan Pesakit Luar Pakar Sebanyak RM5.00 dan Pengurangan Caj Sebanyak 50% Bagi Pesakit Kelas 3 Di Hospital / Klinik KKM Kepada Semua Pesakit Warganegara yang Berumur 60 Tahun dan Ke AtasBil 2/201220122012-04-23 08:03:08View
217Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Langkah-langkah Penambahbaikan Bagi Mengurangkan Risiko Kejadian Penyakit Leptospirosis di Kalangan Pelatih Program Latihan Khidmat Negera (PLKN)Bil. 16/201220122012-04-27 00:36:56View
218Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Penambahbaikan Perkhidmatan Ambulan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 2/201220122012-05-16 04:39:53View
219Penambahbaikan Garispanduan Latihan Pemanduan Ambulan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 17/201220122012-05-16 09:09:53View
220Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Peringatan Bagi Meningkatkan Usaha Penjagaan Keselamatan Peralatan Perubatan di Semua Fasiliti KKMBil. 24 /201220122012-07-04 09:15:15View
221Pekeliling KSU Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan : Garis Panduan Penguatkuasaan Larangan Penjualan Makanan dan Minuman di Luar Pagar Sekolah oleh Pihak Berkuasa TempatanBil 4/201220122012-08-01 07:34:22View
222Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan : Garispanduan Pemberian Alat - Alat Implan/Prostesis Secara Percuma Untuk Pesakit Ortopedik Kelas Tiga Di Hospital KKMBil. 23/2012 20122012-09-12 08:01:34View
223Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelaksanaan Kafeteria Sihat Di Fasiliti Kesihatan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 25/201220122012-10-10 02:47:34View
224Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Pelaksanaan Replikasi Open Access Endoscopy di MalaysiaBil. 33/201220122013-04-08 02:18:49View
225Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Pendermaan Organ dari Penderma Hidup Tiada Kaitan KekeluargaanBil 1/201220122012-01-14 00:00:00View