bm en

Print
Tajuk Tender Tawaran Tender Bagi Perkhidmatan Sokongan Operasi Dan Penyelenggaraan Bagi Perkakasan, Rangkaian, Perisian Dan Aplikasi Untuk Hospital Information System (His) Hospital Pekan, Pahang, Kementerian Kesihatan Malaysia
Nombor Kontrak KKM-291/2019/ICT
Tarikh Siaran 21-10-2019
Keputusan SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA ICT 11.pdf