bm en

Print
Tajuk Tender Tawaran Tender Bagi Membekal Reagen Ujian Kimia Klinikal Menggunakan Analyzer Beckman Couter Au480 Di Bawah Program Meet, Unit Makmal Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Perak Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
Nombor Kontrak KKM-204/2019/F/JKNPK(BU)
Tarikh Siaran 04-09-2019
Keputusan SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 5.pdf