bm en

Print
Tajuk Tender Keputusan Tawaran Tender Bagi Membekal Dan Menghantar Reagen Secara Instrument Placement Untuk Ujian Blood Gas (POCT) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Hospital Serdang, Selangor
Nombor Kontrak NO KONTRAK : KKM-203/2019/F/JKNS(BU)
Tarikh Siaran 03-09-2019
Keputusan SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 4.pdf