bm en

Print
Tajuk Tender A) Tawaran Tender Bagi Perkhidmatan Perkhidmatan Sokongan Teknikal Dan Penyelenggaraan Bagi Perkakasan Dan Perisian Ict Di Kementerian Kesihatan Malaysia (Zon 1 – Ibu Pejabat Kkm, Institusi, Makmal Dan Kolej) (3) Tahun B)Tawaran Tender Bagi Perkhidmatan Sokongan Teknikal Dan Penyelenggaraan Bagi Perkakasan Dan Perisian Ict Di Kementerian Kesihatan Malaysia (Zon 2 – Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Hospital Kuala Lumpur)
Nombor Kontrak KKM-229/2019/ICT dan KKM-230/2019/ICT
Tarikh Siaran 27-08-2019
Keputusan SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA ICT 6.pdf