bm en

Print
Tajuk Tender Tender Bagi Perkhidmatan Sokongan Operasi Dan Penyelenggaraan Bagi Perkakasan, Perisian, Aplikasi Dan Rangkaian Untuk Hospital Information System (HIS) dan Total Hospital Information System (THIS) Hospital Selayang, Hospital Putrajaya Dan Inst Kanser Negara
Nombor Kontrak No Jadual T/P&P : 24/2019 , 23/2019, IKN/T/01/2019
Tarikh Siaran 23-05-2019
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KKM ICT.pdf