bm en

Print
Tajuk Tender Tawaran Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Komputer Di Pusat Penyelidikan Klinikal Dan Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia
Nombor Kontrak T/HKL : 15/2017 (CRC/1) KKM-26/2018/ICT
Tarikh Siaran 01-03-2018
Keputusan KKM-26.2018.ICT (T.HKL-15.2017).pdf