bm en

Print
Tajuk Tender Tawaran Tender Bagi Perkhidmatan Sokongan Operasi Dan Penyelenggaraan Bagi Perkakasan, Rangkaian,Perisian Dan Aplikasi Untuk THIS ,Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru
Nombor Kontrak JKNJ (P&A)/(S)/(THIS HSI) 9/2016
Tarikh Siaran 06-07-2017
Keputusan JKNJ(P&A)-(S)-(THIS HSI) 9-2016.pdf