bm en

Print
Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan ICT Dan Rundingan Terus)
Nombor Kontrak KKM-305/2021/(ICT) | KKM-81/2023/ (ICT) | KKM-89/2023/ (ICT) | KKM-84/2023/(ICT) | KKM-3/2023/(RT) | KKM-90/2023/(ICT) KKM-84/2023/(PL)
Tarikh Siaran 22-05-2023
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN ICT 19.5.2023.pdf