bm en

Print
Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Farmaseutikal (Off-Take/Reagen))
Nombor Kontrak KKM-29/2023/F/JKNPK(BU) | KKM-47/2023/F/JKNJ(BU) | KKM-48/2023/F/JKNPK(BU) | KKM-30/2023/F/JKNPK(BU) KKM-28/2023/F/HKL(BU) | KKM-32/2023/F/BPP(BU)
Tarikh Siaran 24-03-2023
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 13 20.3.2023.pdf