bm en

Print
Tajuk Tender SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL (OFF-TAKE/REAGEN)) 9
Nombor Kontrak KKM-110/2018/F/PPK(BU) | KKM-126/2018/F/JKNS(BU) | KKM-255/2020/F/BPP(BU) | KKM-8/2021/F/JKN.PK(BU) KKM-38/2021/F/JKNK(BU) | KKM-74/2021/F/BPP(BU) | KKM-82/2021/F/IKN(BU) | KKM-128/2021/F/BPP(BU) KKM-129/2021/F/BPP(BU) | KKM-145/2021/F/BPP(BU) | KKM-114/2022/F/HKL(BU) | KKM-121/2022/F/JKNS(BU) KKM-122/2022/F/PDN(BU) | KKM-123/2022/F/JKNPK(BU)
Tarikh Siaran 05-07-2022
Keputusan KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 9.pdf