bm en

Print
Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Farmaseutikal (Off-Take/Reagen))
Nombor Kontrak KKM-266/2019/F/JKK (BU) | KKM-267/2020/F/JKNS (BU) | KKM-82/2021/F/IKN (BU) | KKM-104/2021/F/JKNPK (BU) | KKM-114/2021/F/BPKA (BU) | KKM-119/2021/F/PDN (BU) | KKM-120/2021/F/PDN (BU)
Tarikh Siaran 18-06-2021
Keputusan SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 6-.pdf