bm en

Print
Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia Unit Perolehan Farmaseutikal Off-Take Reagen 5 (1)
Nombor Kontrak KKM-81/2021/F/PDN(BU), KKM-76/2021/F/BPP(BU), KKM-53/2021/F/JKNS(BU), KKM-51/2021/F/MKA(BU), KKM-49/2021/F/MKAK(BU), KKM-37/2021/F/JKNTR(BU) dan KKM-110/2018/F/PPK(BU)
Tarikh Siaran 30-04-2021
Keputusan Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia Unit Perolehan Farmaseutikal Off-Take Reagen 5 (1).pdf