bm en

Print
Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Farmaseutikal (Off-TakeReagen)
Nombor Kontrak KKM-34/2021/F/BPP(BU), KKM-35/2021/F/JKNTR(BU),KKM-38/2021/F/JKNK(BU) dan KKM-39/2021/F/MKAK(BU)
Tarikh Siaran 30-03-2021
Keputusan Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Farmaseutikal (Off-TakeReagen) 3.pdf