bm en

Print
Tajuk Tender KEPUTUSAN TAWARAN TENDER BAGI PERKHIDMATAN SAJIAN MAKANAN SECARA OUTSOURCE DI HOSPITAL PUTRAJAYA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN
Nombor Kontrak KKM-26/2021/K/PUTRAJAYA (MKN)
Tarikh Siaran 01-03-2021
Keputusan SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (UNIT PEROLEHAN PERKHIDMATAN).1.pdf