bm en

Print
Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Peralatan 6 Tawaran Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Mikroskop (Surgery) Untuk Kegunaan Jabatan Neurosurgeri, Hospital Kuala Lumpur
Nombor Kontrak KKM-287/2020(E)
Tarikh Siaran 23-12-2020
Keputusan Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Peralatan 6.pdf