bm en

Print
Tajuk Tender Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Farmaseutikal (OFF-TAKE/REAGEN))
Nombor Kontrak KKM-187/2020/F/JKNJ(BU), KKM-227/2020/F/PDN(BU), KKM-257/2020/F/HKL(BU), KKM-266/2020/F/BPP(BU)
Tarikh Siaran 19-11-2020
Keputusan SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 14.pdf