bm en

Print
Tajuk Sebut Harga Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian ICT Untuk Aplikasi (Medpcs) Di BPM, KKM
No.Sebut Harga BPM 6/2017 X0251011201170005
Tarikh Tutup 25-07-2017
Kelayakan Kontraktor syarikat / pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang 210101, 210102, 210103, dan 210104
Lampiran BPM 6 2017 JPG.jpg
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 


**