bm en

Print
Tajuk Perkhidmatan Penghantaran Kegunaan Jabatan Pengimejan Diagnostik Hospital Sultan Ismail, Johor, Hospital Sultan Abdul Halim, Kedah dan Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Pahang
No.Sebut Harga sh 18/2016
Tarikh Tutup 31-10-2016
Kelayakan Kontraktor Berdaftar dengan MOF (Kod Bidang 221709-Multimodal Transport Operator)
Lampiran 1. SURAT PELAWAAN SEBUT HARGA BIL.18,2016.pdf
Lampiran 2. DOKUMEN SEBUT HARGA A - Syarat-syarat Am.pdf
Lampiran 3. DOKUMEN SEBUT HARGA B - Borang DISC1.pdf
Lampiran 4. DOKUMEN SEBUT HARGA C1 - Borang Perincian Harga C1.doc
Lampiran 4. DOKUMEN SEBUT HARGA C2 - Borang Perincian Harga C2.doc
Lampiran 4. DOKUMEN SEBUT HARGA C3 - Borang Perincian Harga C3.doc
Lampiran 5. DOKUMEN SEBUT HARGA D -Borang Rumusan Harga.doc
Lampiran 6. DOKUMEN SEBUT HARGA E - Borang Maklumat Penyebut Harga.doc
Lampiran 7. DOKUMEN SEBUT HARGA F - Surat Perwakilan Kuasa.doc
Lampiran 8. DOKUMEN SEBUT HARGA G - Surat Akuan Pembida.doc
Lampiran 9. DOKUMEN SEBUT HARGA H - Senarai Semak Sebut Harga.doc
Lampiran

 


**