bm en

Print
Tajuk Perkhidmatan Penghantaran Barangan Import Kerajaan Oleh MTO Bagi Perkhidmatan Pembungkusan Dan Pengangkutan Plasma Dari Hospital Melaka Dan Hospital Pulau Pinang Ke PDN
No.Sebut Harga SH 9/2016
Tarikh Tutup 27-06-2016
Kelayakan Kontraktor Berdaftar dengan MOF (Kod Bidang 221709-Multimodal Transport Operator)
Lampiran 1. SURAT PELAWAAN SEBUT HARGA BIL.9,2016.pdf
Lampiran 2. DOKUMEN SEBUT HARGA A - Syarat-syarat Am.pdf
Lampiran 3. DOKUMEN SEBUT HARGA B - Spesifikasi.pdf
Lampiran 4. DOKUMEN SEBUT HARGA C - Jadual Pematuhan Terhadap Spesifikasi.docx
Lampiran 5. DOKUMEN SEBUT HARGA D - Borang Perincian Harga.docx
Lampiran 6. DOKUMEN SEBUT HARGA E - Borang Rumusan Harga.docx
Lampiran 7. DOKUMEN SEBUT HARGA F - Borang Maklumat Penyebut Harga.doc
Lampiran 8. DOKUMEN SEBUT HARGA G - Surat Perwakilan Kuasa.doc
Lampiran 9. DOKUMEN SEBUT HARGA H - Surat Akuan Pembida.doc
Lampiran 10. DOKUMEN SEBUT HARGA I - Senarai Semak Sebut Harga.doc
Lampiran
Lampiran

 


**