bm en

Print
Tajuk Perkhidmatan Penghantaran Barangan Import Kerajaan Oleh MTO Bagi Peralatan Perubatan Mesin Hemodialisis Type A Dan Type B Untuk Kegunaan Jabatan Nefrologi Hospital-Hospital KKM
No.Sebut Harga SH 11/2015
Tarikh Tutup 22-09-2015
Kelayakan Kontraktor Berdaftar dengan MOF (Kod Bidang 221709-Multimodal Transport Operator)
Lampiran 1. SURAT PELAWAAN SEBUT HARGA BIL.11,2015.pdf
Lampiran 2. DOKUMEN SEBUT HARGA A - Syarat-syarat Am.pdf
Lampiran 3. DOKUMEN SEBUT HARGA B- Ringkasan Advis Perkapalan, Borang Disc 1, Senarai Agihan.pdf
Lampiran 4. DOKUMEN SEBUT HARGA C - Borang Perincian Harga C1.doc
Lampiran 4. DOKUMEN SEBUT HARGA C - Borang Perincian Harga C2.doc
Lampiran 4. DOKUMEN SEBUT HARGA C - Borang Perincian Harga C3.doc
Lampiran 4. DOKUMEN SEBUT HARGA C - Borang Perincian Harga C4.doc
Lampiran 5. DOKUMEN SEBUT HARGA D -Borang Rumusan Harga.doc
Lampiran 6. DOKUMEN SEBUT HARGA E - Borang Maklumat Penyebut Harga.doc
Lampiran 7. DOKUMEN SEBUT HARGA F - Surat Perwakilan Kuasa.doc
Lampiran 8. DOKUMEN SEBUT HARGA G - Surat Akuan Pembida.doc
Lampiran 9. DOKUMEN SEBUT HARGA H - Senarai Semak Sebut Harga.doc

 


**