bm en

Print
Tajuk Tawaran Sebut Harga Pembekalan Ubat-Ubatan bagi Tempoh Satu (1) Tahun di Institut Kanser Negara (IKN)
No.Sebut Harga IKN/SH/1/2015 X0251290101150001 - IKN/SH/1/2015 X0251290101150005
Tarikh Tutup 29-01-2015
Kelayakan Kontraktor Pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 050202
Lampiran 1.Dokumen Sebut Harga Lignocaine.pdf
Lampiran 2.Dokumen Sebut Harga_BENZYDAMINE.pdf
Lampiran 3.Dokumen Sebut Harga TEMOZOLOMINE 100MG.pdf
Lampiran 4.Dokumen Sebut Harga TEMOZOLOMINE 20MG.pdf
Lampiran 5.Dokumen Sebut Harga_SORAFENIB.pdf
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 


**