bm en

Print
Tajuk Sebut Harga Perkhidmatan Pengendalian Kafeteria Sihat di Aras 3, Institut Kanser Negara Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
No.Sebut Harga IKN/SH/50/2014
Tarikh Tutup 15-10-2014
Kelayakan Kontraktor Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 040103 dan 221506.
Lampiran IKN-SH-50-2014.pdf
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 


**