bm en

Print
Tajuk Tawaran Sebutharga Perkhidmatan Penyewaan Dan Penyelenggaraan Lima (5) Unit Penyalin Dan Bacaan Meter Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Bahagian Perolehan Dan Penswastaan
No.Sebut Harga Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup 27-07-2022
Kelayakan Kontraktor Sila Rujuk Lampiran
Lampiran 01_Kenyataan_Tawaran_Pembekal.pdf
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 


**