bm en

Print
Tajuk Tawaran Sebut Harga Pembekalan Susu Pelbagai Fungsi Kegunaan Pesakit Dalam Di Institut Kanser Negara (IKN) Putrajaya Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
No.Sebut Harga IKN/SH/14/2014
Tarikh Tutup 17-06-2014 12:00:00
Kelayakan Kontraktor Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 040101/040102/050204.Juga boleh diakses di www.eperolehan.com.my .Pembekal yang ingin menyertai sebut harga ini mestilah ePerolehan enabled.
Lampiran Dokumen Sebutharga SUSU.pdf
Lampiran Lampiran A hingga Lampiran F.pdf
Lampiran Lampiran Q_SUSU.pdf
Lampiran SLIDE PEMBEKAL (SEBUTHARGA) INST.KANSER NEGARA - SUSU PELBAGAI FUNGSI.ppt
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 


**